Hỗ trợ Nhanh
Cần hỗ trợ?
Gọi ngay Hotline!
(+84) 091 922 5197

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chúng tôi cung cấp đầy đủ 12 tháng theo chính sách bảo hành cho tất cả các sản phẩm mới. Vì vậy, nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi, họ sẽ sẵn lòng trợ giúp và giải thích những gì bạn cần làm tiếp theo.

Nếu bất kỳ sản phẩm nào do Thiết Bị Robot cung cấp bị lỗi trong vòng 05 ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ thay thế mặt hàng của bạn bằng một sản phẩm tương đương. Nếu không tìm thấy thiết bị tương đương, thì chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã thanh toán ban đầu bao gồm mọi chi phí vận chuyển.

Nếu sự cố xảy ra sau 05 ngày đầu tiên, các điều khoản bảo hành tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ được áp dụng.

Sửa chữa, Thay thế, Hoàn tiền

Trong trường hợp đầu tiên, chúng tôi sẽ luôn cố gắng sửa chữa nhanh nhất có thể sản phẩm hiện có của bạn tại một trong những trung tâm sửa chữa của chúng tôi hoặc đối tác. Nếu không thể sửa chữa hoặc sẽ mất quá nhiều thời gian, thì chúng tôi sẽ thay thế mặt hàng của bạn bằng một sản phẩm tương đương. Nếu không tìm thấy sản phẩm tương đương, thì chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã thanh toán ban đầu bao gồm mọi chi phí vận chuyển phát sinh.

Tân trang, Trao đổi dịch vụ & Sản phẩm mới

Trừ khi có quy định khác, tất cả các sản phẩm do chúng tôi cung cấp đều được đảm bảo ở trong tình trạng hoạt động tốt và được bảo hành 12 tháng. Tất cả các bảo hành được thực hiện bởi chúng tôi, không phải nhà sản xuất, và sẽ được chúng tôi tôn trọng. Nếu mặt hàng bị lỗi trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng, vui lòng trả lại mặt hàng đó để được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế, theo lựa chọn của chúng tôi, đối với bất kỳ sản phẩm bị lỗi nào như vậy miễn phí cho khách hàng của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định rằng sản phẩm không thể được sửa chữa hoặc thay thế, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bằng với số tiền bạn đã thanh toán ban đầu.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào ngoại trừ thiệt hại thực tế lên đến nhưng không vượt quá số tiền đã trả cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả hoặc gián tiếp hoặc tổn thất lợi nhuận nào.

Sửa chữa

Trừ khi có quy định khác, tất cả các sản phẩm do chúng tôi sửa chữa đều được đảm bảo không có hư hỏng do lắp đặt và khuyết điểm về vật liệu và được bảo hành 12 tháng tại cơ sở của chúng. Nếu mặt hàng bị lỗi trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao hàng, vui lòng trả lại mặt hàng đó để được thay thế hoặc sửa chữa miễn phí.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế, theo lựa chọn của chúng tôi, đối với bất kỳ sản phẩm bị lỗi nào như vậy miễn phí cho khách hàng của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định rằng không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, chúng tôi sẽ trả lại bạn số tiền bằng với số tiền bạn đã thanh toán ban đầu.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào ngoại trừ thiệt hại thực tế lên đến nhưng không vượt quá số tiền đã trả cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả hoặc gián tiếp hoặc tổn thất lợi nhuận nào.

Tất cả các đơn vị bị lỗi sẽ được kiểm tra và thử nghiệm khi trả lại. Nếu được phát hiện không phải do lỗi hoặc nếu lỗi được chẩn đoán là do sau khi Thiết Bị Robot đã giao hàng, phí kiểm tra và phí phạt có thể phát sinh. Những điều này sẽ theo quyết định của Thiết Bị Robot.

Shopping cart close